Vaaliteemat

Ilmasto

Käsillä oleva väistämättä tapahtuva ilmastonmuutos on tapahtumassa. Jos sen hillitsemiseen ei ryhdytä heti, muutos tulee menemään väistämättä huonompaan suuntaan. Näen ilmastonmuutoksen isoimpana käsillä olevana, tieteellisesti todettuna uhkana, joka uhkaa yhteiskuntaamme ja olemassaoloamme. Ilmastonmuutos on pidettävä kurissa, keinolla millä hyvänsä. Meillä ei ole varaa olla pelastamatta palloamme.

 

Ilmastonmuutoksen torjumisen keinoja ovat uudet innovaatiot, uusiutuvan energian käyttöönotto ja älyliikenne. Ne kaikki voivat olla Suomen globaaleja vahvuuksia, jos vain haluamme satsata niihin. Meillä on jo muut osat menestykseen, kuten maailman paras koulu, vakaa hyvinvointivaltio ja parhaat mahdollisuudet idän ja lännen kulttuurien ideoita yhdistäviin innovaatioihin. Nyt tarvitaan erityisesti poliittinen tahtotila poistaa tuet fossiilisia energiamuotoja tukevista hankkeista ja suunnata ne puhtaan teknologian innovaatioihin. Tästä seuraa myös paljon suomalaista työtä ja vientiä ulkomaille.

 

Ilmasto- ja ympäristövaikutukset tulee ottaa huolellisesti huomioon kaikissa poliittisissa päätöksissä. Vain siten voimme saada toimivan, vähäpäästöisen yhteiskunnan mallin ja riittävän paljon päästövähennyksiä, jotka tarvitaan ilmastonmuutoksen pitämiseen hallittavalla tasolla.

IT

Valtion hankinnoissa tulee aina suosia avoimen lähdekoodin ratkaisuja, näin vältetään sudenkuopat, että jäätäisiin tietojärjestelmän toimittajasta riippuvaisiksi, ilman että voisimme kilpailuttaa järjestelmän korjaamista tai muuttamista.

Big data
Meistä henkilökohtaista dataa keräävien sovellusten ja laitteiden määrä kasvaa huimaa vauhtia älykännyköiden lähes automaattisesti tallentaessa kaikki liikkeemme. Tämä data sisältää monia mahdollisuuksia mm. joukkoliikenteen kehittämiselle siten, että joukkoliikenne alkaisi vastata huomattavasti paremmin ihmisten liikkumistarpeita, kun bussivuorot voidaan optimoida ihmisten oikeiden liikkumiskäytänteiden mukaan. Tässä on kuitenkin riskinsä, sillä ihmisten yksilökohtainen jäljittäminen rikkoo ihmisoikeuksia. Paikkatietojen anonymisoinnin on oltava kohdillaan, ennenkuin voimme alkaa kerätä ja käyttää näitä tietoja laajemmin.

Tekoäly

Tarvitsemme filosofeja pohtimaan tekoälyyn liittyviä ongelmakohtia. Kuka on vastuussa, jos keinoälyllä ohjautuva auto tekee kolarin? Mitä jos samanlainen auto joutuu tekemään päätöksen, että ajaako se koululaisbussin päälle vai eläkeläisbussin, jos onnettomuus ei muuten ole estettävissä? Nämä ongelmat on ratkaistava ennen kuin voimme ottaa käyttöön itsestäänohjautuvia autoja.

Ihmisoikeudet

Ihmisten hyvinvoinnista on huolehdittava, että he jaksavat välittää myös toisistaan ja ympäristöstä. Tähän tarvitaan perusturvan kokonaisvaltaista remonttia perustulon avulla. Perustulo olisi joka kuukausi jokaiselle kansalaiselle maksettava perusturva, joka korvaisi suuren osan nykyisestä sosiaaliturvajärjestelmästämme. Se olisi kannustavampi töiden vastaanottamiseen, koska jokainen työtunti olisi suoraan lisää rahaa tilille, ilman riskiä jopa kuukausien paperisodasta ja myöhästyneistä perusturvan maksamisista.
Perustulo ottaisi myös kaivattua taakkaa pois sosiaalitoimistolta, että he pääsevät tekemään oikeaa työtään, ihmisten auttamista, eikä kaikki aika menisi vain perustuvan senttiosuuksien laskemiseen. Sosiaaliturvamenot eivät perustulon myötä kasvaisi nykyisestä.

0 0 0 0 0